2Solar beschikt over een open API. In dit artikel zijn handige links terug te vinden omtrent deze API.

De algemene API documentatie is hier te vinden.

De basis URL die standaard gebruikt moet worden binnen het koppelen met onze API is als volgt: https://app.2solar.nl/api/ afhankelijk van het API type welke er op dat moment gebruikt wordt, dient er nog een extra extensie toegevoegd te worden aan de URL (deze is ten alle tijde terug te vinden op de pagina van de desbetreffende API). Bijvoorbeeld person. Dit ziet er dan als volgt uit: https://app.2solar.nl/api/person

2Solar API in combinatie met Wordpress & Contact Form 7

Indien de website is gebouwd in WordPress waarin een contactformulier van Contact Form 7 verwerkt zit, kan deze gekoppeld worden aan onze Person POST API. Om dit te kunnen doen, dient er een plugin gedownload te worden. Deze plugin is hier te vinden.

Wanneer deze plugin is geïnstalleerd, kan de intergratie gereed worden gemaakt. Zie onderstaande afbeelding voor een visuele uitleg:

2Solar API in combinatie met Wordpress & Ninja Forms

Indien de website is gebouwd in WordPress waarin een contactformulier van Ninja Forms verwerkt zit, kan deze gekoppeld worden aan onze Person POST API. Om dit te kunnen doen, dient er een plugin gedownload te worden. Deze plugin is hier te vinden.

Wanneer deze plugin is geïnstalleerd, kan de intergratie gereed worden gemaakt. Dit kan door naar het formulier te gaan binnen de WordPress admin omgeving en dan op de tab "Emails en Acties" te klikken. Hier staat dan nu ook een switch bij met "Webhooks" erachter. Zie onderstaande afbeelding voor een visuele uitleg:

Onderstaande is van belang:
Onder de kop "Verbeteringen" dienen er nog wat switches omgezet te worden. Zie onderstaand screenshot met hoe dit er uit zou moeten komen te zien:

Voorbeeld API call van de 2Solar Person POST API (PHP)

Dit script bevat een basis opzet van hoe de Person POST API aangeroepen zou kunnen worden, let hierbij wel op. Dit is een PHP script in combinatie met cURL:

<?php

$curl = curl_init();

$data = [
'postcode' => '8011CT',
'number' => '19c',
...
];

$apiToken = 'Place your API key here';

curl_setopt_array($curl, [
CURLOPT_URL => 'https://app.2solar.nl/api/person',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($data),
CURLOPT_HTTPHEADER => [
'Content-Type:application/json',
'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
],
]);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
echo 'cURL Error #:' . $err;
} else {
echo $response;
}
?>

Heb je het antwoord gevonden?